Esipuhe ja esittely

Nyt on tänään 24.2.2019 on luotu uusi blogi, joka käsittelee luciferismia. 

Uusin päivitys on tehty 16.3.-19 Ja se näkyy esipuheen loppupuolella.

Uusin päivitys 21.2.2023: uusi sähköposti on kristallikeskus9@gmail,com

Olen itse v.2002 lähtien gnostilais-teosofinen luciferistinen esoteerikko, mystikko, okkultisti joka tutkii ja harjoittaa niin okkulttisia tieteitä, kabbalaa, alkemiaa, esoteerisia vihkimyskouluja.

Aikoinaan gnostilaiset suuntaukset palvoivat Luciferia, viisauden enkelinä eri nimillä kuten Eleleht, Aletheia (kreik. Totuus).  Gnostilaiset myös kokivat että Aletheia on ensimmäinen olento, joka nousi Kaaoksen Pimeydestä, Bythoksesta eli Ykseydestä (Blavaskyn nimitys). Blavasky, Teosofian perustaja ylisti Luciferia. 

Ja minut tavoittaa pakanamessuilta ja keski-aikamarkkinoilta Wisedragon nimellä ja teen selvänäkö tulkintaa, edelliset elämät, parantamista, suojausta, puhdistamista, mahdollisten kirousten poistoa yms ja myyn itsetuotettua ja tutkittua kirjallisuutta ja kerron luciferismista. Voitte ottaa yhteyttä: wisedragon999@hotmail.com

Minä en ole koskaan oikein uskonut kristillisiin oppeihin ja sanouduin viimeisistäkin jyrkästi irti erotessani kirkosta vähän ennen Luciferin ilmestymistä v.2002. 

Aikaisemmin v. 1970-luvultä lähtien olen tutkinut yli 100 erilaista uskontoa, filosofiaa, suuntauksia niin kristillisiä suuntauksia, new agen, henkisen kasvun, kosmisuuden, pakananuuden eri suuntauksia ja olen tutkinut v.2002-2006 välillä Vasemman Käden Polun suuntauksia (LaVeyn satanismi, Setin temppeli ja Azazelin Tähti) harjoittanut magiaa ja rituaaleja v.2002-2006 välillä.

Ja v.2002 kohdattuani Luciferin jumalallisena valo-olentona (ilmestyi minulle) olen keskittynyt vain niihin esoteerisiin oppeihin mitä Lucifer on minulle opettanut, ja vertaan Hänen opetuksia itseni ulkopuolella olevien filosofien, okkultistien kirjoittamiin ja luomiin filosofeihin kuten Blavatskyn teosofia ja gnostilaisuus, joiden opetukset vastaavat aika hyvin siihen mitä Lucifer minulle opettaa, tosin Lucifer on vienyt minut näitäkin syvemmälle esoteerisiin salaisuuksiin, joita on paljastanut minulle. Lucifer edustaa minulle valontuojaa eli jumalallista viisautta, ymmärrystä, järkeä (manas) ja vapautta uskontojen, medioiden, muiden mielipiteiden yms manipuloivista vaikutuksista, Universaalia Rakkautta, Voimaa, Ykseyttä, positiivisuutta, riippumattomuutta ja myös individualismia eli yksilöllisyyttä, elämän kunnioitusta ja totuuden etsintää. Luciferin polku on Kultainen Keskitie (kabbalassa tasapainon pilari), joka johtaa valaistumiseen, matkan tukemiseksi voin ottaa vaikutteita niin OKP:lta (oikean käden polulta)  kuin VKP:lta (vasemman käden polulta) .

Olen silloin tällöin yrittänyt etsiä netistä tietoa millä tavoin muut Luciferin kokevat tai tulkitsevat. Suomeksi on saatavilla hyvin vähän materiaalia (kun en osaa tarpeeksi englantia), niin olen joutunut tyytymään vain kolmen em. eri VKP suuntauksien lisäksi, kristittyjen, teosofien, antroposofien, Urantia kirjan ja gnostilaisuuden tulkintaan ja kokemuksia ei ole jaettu yhtään (paitsi minä, nyt näin avoimesti, tosin nimimerkin takaa) ja luciferismista ei mitään tietoa. Joten ainoa tieto luciferismista on se, minkä olen itse kokenut ja saanut tietää Luciferilta itseltään, joten en ole voinut ottaa keneltäkään mitään vaikutteita, joten oma kokemukseni on pelkästään täysin yksilöllinen, mutta se taitaa olla luciferismin erityispiirre.

Pieni välihuomautus: Minuun saa ottaa yhteyttä myös ne joilla on omia kokemuksia Luciferista, tai kuuluu johonkin vihkimyskouluun tms. joissa on oma tulkinta Luciferista ja/tai luciferismista. Ja vaikka jakaa kahden kesken, minun kanssani tämän tulkinnan tai kokemuksen.

Lucifer johdatti minut löytämään itseni sisältä oman sisäisen Mestarin, sisäisen valon, ja tukeutumaan siihen, eikä mihinkään itseni ulkopuoliseen uskontoihin, filosofioihin, tai auktoriteetteihin. Ja niin alkoi matkani v.2002 indivualistisen henkisen kasvun myötä kohti valaistumista. Jouduin alussa kohtaamaan omat varjoni, kaiken negatiivisuuden, tukahdetun, kielletyn, kohtasin omat sisäiset demonit ja sukelsin äärettömään pimeyteen. Jonka aikana sukelsin syvälle Vasemman Käden Polun suuntauksiin, rituaaleihin ja magiaan. Ja selvisin niistä vain seuraamalla tarkoin Luciferin ohjeita ja oppeja, kulkemalla kohti Luciferista loistavaa pientä valonpilkahdusta, joka suureni. Matkani aikana minun alempi minä eli egoni on hajonnut paljastaen yhä enemmän jumalallisen puoleni.  Jolloin aloin ymmärtää yhä syvällisemmin maailmankaikkeuden salaisuuksia, syy ja seuraus suhteita yms, nähdä ja käyttää Luciferin henkisiä, psyykkisiä, mediaalisia kykyjä, voimia ja viisautta.

Jonka jälkeen v.2006 eteenpäin matkani jatkui sisäisen valon löytämisen myötä kohti valaistumista, illuminaatin saavuttamista. Minun kanssani voitte keskustalla luciferismista ja Luciferista, sekä muistakin pakanuuteen liittyvistä asioista. Päivitän ja lisään sivuja, jotka käsittelevät luciferismia ja Luciferin tulkintaa.

Saatana, Lucifer ja kristittyjen Jumala

Kerron lyhyesti miten eroaa Saatana ja Lucifer ja kristittyjen Jumala: Saatanaan liittyy enemmän kaikki maalliset asiat, rikkaus, eli rahan saaminen, maallinen valta ja hallinta, viettien ja vaistojen varassa eläminen sekä niiden tuomista asioista nauttiminen kuten seksistä, ruuasta yms. Ja tässä pönkitetään eli kasvatetaan egoa, itsekkyyttä, ihmisen alempaa minää, joka toimii vaistojen ja viettien varassa. Saatanaa seuraamalla saat em. asioita, joka voi johtaa ennen pitkään sielun kuolemiseen, tuhoutumiseen ja henkisen kehityksen taantumiseen. Luciferiin liittyy enemmän henkinen kehitys, pyritään hävittämään ego, ei tukahduttamalla ja kieltämällä sitä (kuten kristinuskonnossa tehdään ja monissa new age suuntauksissa), vaan sulauttamalla ihmisen Korkeampaan minään, todelliseen jumalalliseen Itseen. Luciferia seuraamalla saavutat valaistumisen, etsit ja löydät totuuden ja sen myötä myös saat yliaistillisia kykyjä, voimia, sinusta itsestäsi tulee jumala ja saavutat lopulta valaistumisen eli sielusi täydellistyy ja kehittyy jumalankaltaiseksi. Lopulta voit saavuttaa maallisen maailman hallinnan ja siten voit saada rahaa yms. mitä vain haluat, jos se enää kiinnostaa. Lucifer on ensimmäinen itsetietoinen olento, erillisen älyn periaate (kuten Setin temppelissä puhutaan) ja korkein ja samalla vanhin ja vahvin jumala, joka nousi ensimmäisenä alkulähteestä eli Ykseydestä. Ja kristittyjen Jumala ja myös Saatana ovat paljon nuorempia ja heikompia kuin Lucifer (gnostilaiset eivät usko Saatanan olemassaoloon, mutta jotkut kuten setiläisyys ja ofiitti gnostilaisuus pitävät Demiurgia vähän pahana). Riippuu kumpaa haluat: heti maallista mammonaa ja valtaa vai henkistä kehitystä ja hallintaa, niin voit miettiä kumpaa haluat palvoa, kunnioittaa. Ja jos joku palvoo kristittyjen Jumalaa, niin hän haluaa alistaa kaikki ihmiset orjiksi, kieltää etsimästä totuutta, syyttää ihmisiä synnillisyydestä (perisynti), ja on lisäksi hyvin heikko ja nuori. Perustelen tämän gnostikoiden opetuksiin (katso vaikka valentinoksen aionologia, setiläisyys ja ofiittiläisyys), jossa Valo olennot eli aionit ovat emanoituneet (vuodattuneet) alkuperäisestä lähteestä siten että ensimmäinen eli Aletheia/Lucifer on valovoimaisin, voimakkain ja viisain ja Aletheia loi seuraavan Valo olennon ja se taas seuraavan ja aina seuraava oli edellistä nuorempi, heikompi kuin edellinen ja lopulta syntyi Sofia joka synnytti  Demiurgin, joka on sama kuin kristittyjen Luoja-Jumala (Jahve, Jehova). (gnostilaiset ja teosofit ja minä käytämme hieman eri termistöä samasta asiasta). Lisää tietoa käsitteistä ja niiden merkityksestä löytyy Luciferismi monisteestani jonka saan valmiiksi pakanamyyjäisiin 31.3. klo 12-17, Bar Base, Kalevalankatu 3, Helsinki). Tämä Demiurgi on väitteiden mukaan mielivaltainen ja kiivas jumala, jonka ja hänen poikansa Jeesus Kristuksen opetukset ovat ristiriidassa keskenään. Kristittyjen opetukset perustuvat raamattuun, jota pidetään pyhänä ja Jeesuksen opetuksiin, näissä opetetaan yhdessä kohdassa näin ja toisessa kohdassa sama asia esitetään toisin, jotka ovat keskenään ristiriidassa. Raamatun opetuksissa korostetaan  eriarvoisuutta, suvaitsemattomuutta, toisten uskontojen halventamista, kielletään etsimästä totuutta, edistetään naisten alistamista, synnillistää seksin ja erityisesti homo ja lesbo suhteet, suositetaan kivittämistä yms asioita. Ja lisäksi monien kirkkojen, seurakuntien ja uskonlahkojen johtajat ovat korruptoineet ja rappauttaneet kristinuskonnon ja muuntaneet, tulkinneet niiden opetukset vastaamaan heidän egonsa ja valtansa tarpeita.  Minusta nämä eivät ole kovinkaan viisaita opetuksia.

16.3.-19 päivitys: Jos tarkkoja ollaan niin voidaan sanoa että ei ole olemassa kristillisen tulkinnan mukaista Jumalaa ja Saatanaa. Kaiken alussa on aina ollut olemassa Kaaoksen Pimeys, josta kaikki on lähtöisin. Ja tästä Pimeydestä syntyi Absoluuttinen Valo, ja tämä Valo on Lucifer. Mutta ihmiset eivät tunne ja näe Luciferia sellaisena kuin Hän todellisuudessa on, vaan ainoastaan Hänen naamiot, joiden taakse kätkeytyy todellinen Lucifer. Myös tämä nimi ”Lucifer”, on ihmisten keksimä, joten Hänellä on Salainen Nimi, joka jääköön salaiseksi. Paremman puutteessa kutsutaan Häntä Luciferiksi. Hän ei ole mikään yksiselitteisesti hyvä jumala, vaan hyvin vaativa, ehdoton, järkähtelemätön, joustamaton Mestari, Opettaja, jonka oppilaaksi tuleva ei enää voi perua Hänelle omistautumisensa. Hän opettaa vain niitä, jotka ovat arvollisia siihen. Tarkemmin kerron Kosmologiasta (universumin rakenteesta) ja teologiasta (jumaluusoppi) ja Luciferin vihkimyskoulusta yms asioista Luciferismi monisteessa, jonka julkaisen pakanamessuilla 31.3.-19 Helsingissä.

Voitte ottaa yhteyttä sähköpostin kautta: wisedragon999@hotmail.com tai useammin käytän: kristallikeskus9@gmail.com Wisedragon

Luciferismi

Luciferismissa Lucifer tulkitaan omana jumaluutena, eikä samasteta kristittyjen Jumalaan ja Saatanaan. Lucifer löytyy jokaisen ihmisen sisältä sisäisenä valona, viisautena. Monet tulkitsevat Luciferin eri tavoin, koska Luciferin polku on individualistinen eli yksilöllinen. Mutta en tänne kirjoita kaikkia asioita, koska ne löytyvät monisteestani: Luciferismi, jonka saa ostaa 10e.

Minut tavoittaa:

Erilaisilta pakanamessuilta ja keski-aika markkinoilta Wisedragon nimellä Helsingistä ja muualtakin, joissa minulla on pöytä ja  voin pitää luentoja mm. luciferismista, alkemiasta, gnostilaisuudesta yms. asioista ja minä teen selvänäkötulkintaa, viestejä, katson edelliset elämät, teen parantamista, suojaukset, puhdistan, poistan mahdolliset kiroukset yms. Minuun saa yhteyden muutenkin laittamalla sähköpostia: wisedragon999@hotmail.com 

Päivitys 21.2.2023: uusi sähköposti johon saa nopeammin yhteyttä ( käytän useammin kuin vanhaa) on: kristallikeskus9@gmail.com

v. 2023:

21.5. klo 12-18. Pakanalliset myyjäiset: Kansankulttuurikeskus Heiskassa, Hämeenkyrö.

v.2019:

Pakanamyyjäiset on 31.3.-19 klo 12-17 Bar Base, Kalevankatu 3, 00100 Helsinki

Keski-aikamarkkinat:

Turun keskiaikamarkkinat 27-30.6.2019 http://keskiaikaisetmarkkinat.fi/ Keskiaikaiset markkinat on Turun Vanhalla Suurtorilla 27.−30.6.2019 to‒pe klo 12‒20 ja la‒su klo 12‒18 järjestettävä Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Hämeenlinnan keskiaika markkinat: Hämeenlinna 14.–18.8.2019 http://www.keskiaikafestivaali.fi Astu keskiajan aamuun, viivy elokuun iltaan Suomen suurin keskiaikafestivaali ja simanjuontitapahtuma! Kanssamme viettää elokuun yötä yli 24 000 juhlijaa vuosittain.. Osta liput heti! Tapahtuma on auki yleisölle to klo 14-20, pe klo 10-19, la klo 10-18 ja su klo 10-16. Hämeen keskiaikatapahtumat Oy Kustaa III:n katu 8, 13100 Hämeenlinna

Linkkejä:

Järjestävät pakanallisia syysmessuja ja kevätmyyjäiset: https://pohjolanportit.fi/

Myy pakanallisia tarvikkeita yms  Sysimaa osk https://www.facebook.com/Sysimaaosk 

Myytävät tuotteet

Myyn muutamia aiheeseen liittyviä monisteita, joita olen itse tutkinut ja kirjoittanut:

1. Gnostilaisuus (11.1.-07 tutkittu tieto ja julkaistu 13.8.-07. Päivitetty 29.1.2019) – Hinta 10 €, 27 sivua. Sisältää paljon tietoa gnostilaisuudesta, esoteerisista viisauksista, gnostilaisuus hyvin vanha, jo muinaisesta Egyptistä 5000 v. takaa, ja vieläkin vanhempaa perua.

2. Varjotyöskentely (13.8.2007,) maksaa 10 €, 13 sivua: sisältää harjoituksia ja ohjeita miten kohdata varjonsa ja käsitellä negatiivisia tunteita, ajatuksia.

3. Alkemia (31.10.2018) Sisältää paljon tietoa alkemiasta, sen eri vaiheista ja kirjoittajan tutkimus, kommentit ja tulkinta kansanomaiselle tasolle. – 22 sivua, maksaa 10 €

4. Luciferismi (tulossa 2019) Sisältää Lucifer sanan alkuperä, Luciferin kohtaaminen ja opetuslapseksi tuleminen, luciferismin tulkinta ja opetukset verrattuna kristinuskontoon. Löytyy myös lucifeerinen kabbala ja Bathomet symbolin lucifeerinen tulkinta. Luciferin tulkintaa eri uskontojen ja filosofien näkökulmasta. sivuja ja maksaa 10e

Lucifer sanan alkuperä tutkimukseni 7.3. v.2004

Seuraavaksi annan teille tietoa, jossa kerrotaan mikä gnostilainen luciferismi on ollut alkuaan. Ja kerron ettei luciferismi kuulunut alkuaan mihinkään sellaiseen suuntaan jotka palvovat jotakin pahaa persoonnallista jumalolentoa, jota kutsuttiin Saatanaksi tai Luciferiksi, vaan Lucifer on tarkoittanut jotakin aivan muuta, joka selviää itse tekstissä.   Tämän jutun luettuaan huomaatte, että sekä vanha ja muinainen alkukristillinen, että nykykristillinen kirkko ja kristilliset uskonnolliset suuntaukset ovat aina vastustaneet sekä luovaa voimaa (hedelmällisyyttä) ja ihmisen sisäistä viisautta (todellista jumalallista Itseä) ja ihmisen mahdollisuutta kehittää omaa itsenäistä ajattelua ja näitä kuvaavaa symboliikkaa ja jumaluuksia on heidän toimestaan muutettu tarkoittamaan jotakin pahaa ja synnillistä. Tämä ei ehkä ole täysin kattava, mutta keräsin tietoa monista eri lähteistä, joiden perusteella saatte tästä asiasta jo aika laajan käsityksen.

Lucifer merkitsee latinaksi valontuojaa; aamutähteä, Venus-planeettaa; päivänvaloon tuovaa. Nimi tulee latinalaisesta ilmaisusta ’lucem ferre’, kantaa valoa ja toisessa latinankielen sanakirjassa sanotaan seuraavaa: Luci-fer (lux fero) 1. Valoa tuova: equi (kuuttaren) subst. Lucifer kointähti (stella Veneris); myöh. tarun mukaan Auroran poika; meton päivä 2. Päivänvaloon eli ilmoille saattava Diana Lucifera; luciferae manus synnytyksen jumalattaren r. Kreikkalaisessa Septuagintan versiossa esiintyvässä Jesajan 14:12 kohdassa käytetään termiä Eo(u)s phoros tai phosphoro(u)s aamutähti/aamuruskon valon jumala Latinan Lucifer tai kreikan Fosforos tarkoittaa Aamutähteä. Mytologian sanakirjasta: Lucifer= (lusi, lat. lu:ki, latinaksi valontuoja), krist. perinteessä pimeyden ruhtinas. Nimitys perustuu Raamatun kohtiin, joista toisessa (Jesajan kirjassa 14:12-14 ”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi!”) Babylonian / Baabelin kuningasta Helalia, Shaharin poikaa (kuninkaan ja palatsin kultaista loistoa) verrataan taivaalta pudonneeseen Kointähteen eli Venukseen ja toisessa (Raamatun Luukkaan evankeliumissa ja Ilmestyskirjassa 12:7-17) sanotaan Saatanan lankeavan taivaasta salaman tavoin. Hesekiel kuvaa Saatanan suistumistaan maan päälle, Hes 28:17. ja nämä sanat on osoitettu Tyyron kuninkaalle.

Ja Saatanan / Luciferin symbolina käytetään myös lohikäärmettä, josta raamatussa kerrotaan näin: Ilm. 12:7-9 ”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa”). Muinaiset Egyptiläiset ja Kaksoisvirranmaassa, Kreikassa, Kiinassa, Tiibetissä palvottiin lohikäärmettä, kreikaksi drakon /dracon, joka edusti heille hyvää onnea ja luomisvoimaa, sekä sadetta (Kiinassa ja Japanissa), viisautta, todellista jumalallista tietoa ja ymmärrystä omasta todellisesta Itsestä ja omasta jumalallisuudesta sekä myös se edusti näkymättömiä, henkisiä ihmiskunnan opettajia, kuolemattomuutta ja ikuista jälleensyntymistä ja Kreikassa parantajaa. Lohikäärme on myös vanha suojeleva symboli, joka vartioi aarteita tai pyhiä paikkoja ja antoi rohkeutta, aineellista ja henkistä rikkautta sekä viisautta. Lohikäärme kuvaa myös hallitsemattomia tunteita, ajatuksia, alitajunnan voimaa ja alempaa tahtoa, jotka tulisi oppia hallitsemaan ja voittaa, ei tappaa, eikä siis tukahduttaa – niin kuin Pyhä Yrjänä kukisti lohikäärmeen eli louhikäärmeen – ja siten saamaan lohikäärmeen viisaus ja voima oman jumalallisen henkisen älynsä eli manaksen käyttöön ja ihmisestä itsestään tulee jumala.

Ja kolmas raamatun kohta Luciferista, enkelinä: Hes. 28: 12- 15 sanotaan: ”Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumalolento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys.” Tässä puhutellaan Lusiferia, jonka Jumala oli luonut enkeliruhtinaaksi. Jumalan luomana hän oli täydellinen, mutta oli varustettu vapaalla tahdolla niin kuin mekin. Saatanan käsite kehittyi vuosien saatossa, eivätkä raamatun varhaiset kirjoittajat uskoneet tai opettaneet sellaista oppia. Koraanissa: Lucifer on tunnettu muslimien uskonnossa nimellä Iblis ennen putoamistaan ja Shaytanina tämän jälkeen. Koraanissa Lucifer ei halua kumartua Luojan luomalle ihmiselle, koska hän itse on tulesta tehty (korkeammasta substanssista) ja ihminen on muokattu maan tomusta (eli alemmasta substanssista). Sufien mukaelmassa Lucifer ei kumarra Aatamille, koska hän rakastaa Jumalaa niin paljon, että hän ei halua palvoa ketään muuta. Hän ajatteli, että hän palvelee Jumalaa parhaiten tottelemalla jo olemassa olevaa käskyä olla palvomatta vääriä idoleita. Kanaanilaiset tunsivat aamutähden nimellä Shaher ja hänen tehtävänsä oli ilmoittaa auringon syntymästä. Shaherilla oli kaksoisveli, Shalem eli iltatähti, joka puolestaan ilmoitti auringon kuolemasta. Tätä veljesparia palvottiin yleisesti Jerusalemissa (”Shalemin Talo”) ja sillä on runsaasti yhtymäkohtia kreikkalaisten Kastoriin ja Polluxiin, myös persialaiset tunsivat kaksikon. Egyptiläiset: Erään faaraon kerrottiin palanneen taivaista maan päälle kuolemattomana käärmeenä, salaman isänä, joka kantoi nimeä Sata. Ja näin heprealainen versio tuosta nimestä (Satan) yhtyi Luciferin kautta Raamattuun. Egyptissä Lucifer tunnettiin mm. nimellä Bennu ja Ami-Hemf. Bennu oli feeniksin lailla kuoleva ja uudelleensyntyvä jumala, joka loputtomasti uudisti itsensä loistamaan Maailmanpuusta. Persialaiset: Heidän Suuri Käärmeensä, Ahriman, antoi tiedon ensimmäisille ihmisille ja jota palvoivat maagikot, koska saivat häneltä okkulttista tietoa ja kykyjä.