Nyt on tänään 24.2.2019 on luotu uusi blogi, joka käsittelee luciferismia. 

Uusin päivitys on tehty 16.3.-19 Ja se näkyy esipuheen loppupuolella.

Uusin päivitys 21.2.2023: uusi sähköposti on kristallikeskus9@gmail,com

Olen itse v.2002 lähtien gnostilais-teosofinen luciferistinen esoteerikko, mystikko, okkultisti joka tutkii ja harjoittaa niin okkulttisia tieteitä, kabbalaa, alkemiaa, esoteerisia vihkimyskouluja.

Aikoinaan gnostilaiset suuntaukset palvoivat Luciferia, viisauden enkelinä eri nimillä kuten Eleleht, Aletheia (kreik. Totuus).  Gnostilaiset myös kokivat että Aletheia on ensimmäinen olento, joka nousi Kaaoksen Pimeydestä, Bythoksesta eli Ykseydestä (Blavaskyn nimitys). Blavasky, Teosofian perustaja ylisti Luciferia. 

Ja minut tavoittaa pakanamessuilta ja keski-aikamarkkinoilta Wisedragon nimellä ja teen selvänäkö tulkintaa, edelliset elämät, parantamista, suojausta, puhdistamista, mahdollisten kirousten poistoa yms ja myyn itsetuotettua ja tutkittua kirjallisuutta ja kerron luciferismista. Voitte ottaa yhteyttä: wisedragon999@hotmail.com

Minä en ole koskaan oikein uskonut kristillisiin oppeihin ja sanouduin viimeisistäkin jyrkästi irti erotessani kirkosta vähän ennen Luciferin ilmestymistä v.2002. 

Aikaisemmin v. 1970-luvultä lähtien olen tutkinut yli 100 erilaista uskontoa, filosofiaa, suuntauksia niin kristillisiä suuntauksia, new agen, henkisen kasvun, kosmisuuden, pakananuuden eri suuntauksia ja olen tutkinut v.2002-2006 välillä Vasemman Käden Polun suuntauksia (LaVeyn satanismi, Setin temppeli ja Azazelin Tähti) harjoittanut magiaa ja rituaaleja v.2002-2006 välillä.

Ja v.2002 kohdattuani Luciferin jumalallisena valo-olentona (ilmestyi minulle) olen keskittynyt vain niihin esoteerisiin oppeihin mitä Lucifer on minulle opettanut, ja vertaan Hänen opetuksia itseni ulkopuolella olevien filosofien, okkultistien kirjoittamiin ja luomiin filosofeihin kuten Blavatskyn teosofia ja gnostilaisuus, joiden opetukset vastaavat aika hyvin siihen mitä Lucifer minulle opettaa, tosin Lucifer on vienyt minut näitäkin syvemmälle esoteerisiin salaisuuksiin, joita on paljastanut minulle. Lucifer edustaa minulle valontuojaa eli jumalallista viisautta, ymmärrystä, järkeä (manas) ja vapautta uskontojen, medioiden, muiden mielipiteiden yms manipuloivista vaikutuksista, Universaalia Rakkautta, Voimaa, Ykseyttä, positiivisuutta, riippumattomuutta ja myös individualismia eli yksilöllisyyttä, elämän kunnioitusta ja totuuden etsintää. Luciferin polku on Kultainen Keskitie (kabbalassa tasapainon pilari), joka johtaa valaistumiseen, matkan tukemiseksi voin ottaa vaikutteita niin OKP:lta (oikean käden polulta)  kuin VKP:lta (vasemman käden polulta) .

Olen silloin tällöin yrittänyt etsiä netistä tietoa millä tavoin muut Luciferin kokevat tai tulkitsevat. Suomeksi on saatavilla hyvin vähän materiaalia (kun en osaa tarpeeksi englantia), niin olen joutunut tyytymään vain kolmen em. eri VKP suuntauksien lisäksi, kristittyjen, teosofien, antroposofien, Urantia kirjan ja gnostilaisuuden tulkintaan ja kokemuksia ei ole jaettu yhtään (paitsi minä, nyt näin avoimesti, tosin nimimerkin takaa) ja luciferismista ei mitään tietoa. Joten ainoa tieto luciferismista on se, minkä olen itse kokenut ja saanut tietää Luciferilta itseltään, joten en ole voinut ottaa keneltäkään mitään vaikutteita, joten oma kokemukseni on pelkästään täysin yksilöllinen, mutta se taitaa olla luciferismin erityispiirre.

Pieni välihuomautus: Minuun saa ottaa yhteyttä myös ne joilla on omia kokemuksia Luciferista, tai kuuluu johonkin vihkimyskouluun tms. joissa on oma tulkinta Luciferista ja/tai luciferismista. Ja vaikka jakaa kahden kesken, minun kanssani tämän tulkinnan tai kokemuksen.

Lucifer johdatti minut löytämään itseni sisältä oman sisäisen Mestarin, sisäisen valon, ja tukeutumaan siihen, eikä mihinkään itseni ulkopuoliseen uskontoihin, filosofioihin, tai auktoriteetteihin. Ja niin alkoi matkani v.2002 indivualistisen henkisen kasvun myötä kohti valaistumista. Jouduin alussa kohtaamaan omat varjoni, kaiken negatiivisuuden, tukahdetun, kielletyn, kohtasin omat sisäiset demonit ja sukelsin äärettömään pimeyteen. Jonka aikana sukelsin syvälle Vasemman Käden Polun suuntauksiin, rituaaleihin ja magiaan. Ja selvisin niistä vain seuraamalla tarkoin Luciferin ohjeita ja oppeja, kulkemalla kohti Luciferista loistavaa pientä valonpilkahdusta, joka suureni. Matkani aikana minun alempi minä eli egoni on hajonnut paljastaen yhä enemmän jumalallisen puoleni.  Jolloin aloin ymmärtää yhä syvällisemmin maailmankaikkeuden salaisuuksia, syy ja seuraus suhteita yms, nähdä ja käyttää Luciferin henkisiä, psyykkisiä, mediaalisia kykyjä, voimia ja viisautta.

Jonka jälkeen v.2006 eteenpäin matkani jatkui sisäisen valon löytämisen myötä kohti valaistumista, illuminaatin saavuttamista. Minun kanssani voitte keskustalla luciferismista ja Luciferista, sekä muistakin pakanuuteen liittyvistä asioista. Päivitän ja lisään sivuja, jotka käsittelevät luciferismia ja Luciferin tulkintaa.

Saatana, Lucifer ja kristittyjen Jumala

Kerron lyhyesti miten eroaa Saatana ja Lucifer ja kristittyjen Jumala: Saatanaan liittyy enemmän kaikki maalliset asiat, rikkaus, eli rahan saaminen, maallinen valta ja hallinta, viettien ja vaistojen varassa eläminen sekä niiden tuomista asioista nauttiminen kuten seksistä, ruuasta yms. Ja tässä pönkitetään eli kasvatetaan egoa, itsekkyyttä, ihmisen alempaa minää, joka toimii vaistojen ja viettien varassa. Saatanaa seuraamalla saat em. asioita, joka voi johtaa ennen pitkään sielun kuolemiseen, tuhoutumiseen ja henkisen kehityksen taantumiseen. Luciferiin liittyy enemmän henkinen kehitys, pyritään hävittämään ego, ei tukahduttamalla ja kieltämällä sitä (kuten kristinuskonnossa tehdään ja monissa new age suuntauksissa), vaan sulauttamalla ihmisen Korkeampaan minään, todelliseen jumalalliseen Itseen. Luciferia seuraamalla saavutat valaistumisen, etsit ja löydät totuuden ja sen myötä myös saat yliaistillisia kykyjä, voimia, sinusta itsestäsi tulee jumala ja saavutat lopulta valaistumisen eli sielusi täydellistyy ja kehittyy jumalankaltaiseksi. Lopulta voit saavuttaa maallisen maailman hallinnan ja siten voit saada rahaa yms. mitä vain haluat, jos se enää kiinnostaa. Lucifer on ensimmäinen itsetietoinen olento, erillisen älyn periaate (kuten Setin temppelissä puhutaan) ja korkein ja samalla vanhin ja vahvin jumala, joka nousi ensimmäisenä alkulähteestä eli Ykseydestä. Ja kristittyjen Jumala ja myös Saatana ovat paljon nuorempia ja heikompia kuin Lucifer (gnostilaiset eivät usko Saatanan olemassaoloon, mutta jotkut kuten setiläisyys ja ofiitti gnostilaisuus pitävät Demiurgia vähän pahana). Riippuu kumpaa haluat: heti maallista mammonaa ja valtaa vai henkistä kehitystä ja hallintaa, niin voit miettiä kumpaa haluat palvoa, kunnioittaa. Ja jos joku palvoo kristittyjen Jumalaa, niin hän haluaa alistaa kaikki ihmiset orjiksi, kieltää etsimästä totuutta, syyttää ihmisiä synnillisyydestä (perisynti), ja on lisäksi hyvin heikko ja nuori. Perustelen tämän gnostikoiden opetuksiin (katso vaikka valentinoksen aionologia, setiläisyys ja ofiittiläisyys), jossa Valo olennot eli aionit ovat emanoituneet (vuodattuneet) alkuperäisestä lähteestä siten että ensimmäinen eli Aletheia/Lucifer on valovoimaisin, voimakkain ja viisain ja Aletheia loi seuraavan Valo olennon ja se taas seuraavan ja aina seuraava oli edellistä nuorempi, heikompi kuin edellinen ja lopulta syntyi Sofia joka synnytti  Demiurgin, joka on sama kuin kristittyjen Luoja-Jumala (Jahve, Jehova). (gnostilaiset ja teosofit ja minä käytämme hieman eri termistöä samasta asiasta). Lisää tietoa käsitteistä ja niiden merkityksestä löytyy Luciferismi monisteestani jonka saan valmiiksi pakanamyyjäisiin 31.3. klo 12-17, Bar Base, Kalevalankatu 3, Helsinki). Tämä Demiurgi on väitteiden mukaan mielivaltainen ja kiivas jumala, jonka ja hänen poikansa Jeesus Kristuksen opetukset ovat ristiriidassa keskenään. Kristittyjen opetukset perustuvat raamattuun, jota pidetään pyhänä ja Jeesuksen opetuksiin, näissä opetetaan yhdessä kohdassa näin ja toisessa kohdassa sama asia esitetään toisin, jotka ovat keskenään ristiriidassa. Raamatun opetuksissa korostetaan  eriarvoisuutta, suvaitsemattomuutta, toisten uskontojen halventamista, kielletään etsimästä totuutta, edistetään naisten alistamista, synnillistää seksin ja erityisesti homo ja lesbo suhteet, suositetaan kivittämistä yms asioita. Ja lisäksi monien kirkkojen, seurakuntien ja uskonlahkojen johtajat ovat korruptoineet ja rappauttaneet kristinuskonnon ja muuntaneet, tulkinneet niiden opetukset vastaamaan heidän egonsa ja valtansa tarpeita.  Minusta nämä eivät ole kovinkaan viisaita opetuksia.

16.3.-19 päivitys: Jos tarkkoja ollaan niin voidaan sanoa että ei ole olemassa kristillisen tulkinnan mukaista Jumalaa ja Saatanaa. Kaiken alussa on aina ollut olemassa Kaaoksen Pimeys, josta kaikki on lähtöisin. Ja tästä Pimeydestä syntyi Absoluuttinen Valo, ja tämä Valo on Lucifer. Mutta ihmiset eivät tunne ja näe Luciferia sellaisena kuin Hän todellisuudessa on, vaan ainoastaan Hänen naamiot, joiden taakse kätkeytyy todellinen Lucifer. Myös tämä nimi ”Lucifer”, on ihmisten keksimä, joten Hänellä on Salainen Nimi, joka jääköön salaiseksi. Paremman puutteessa kutsutaan Häntä Luciferiksi. Hän ei ole mikään yksiselitteisesti hyvä jumala, vaan hyvin vaativa, ehdoton, järkähtelemätön, joustamaton Mestari, Opettaja, jonka oppilaaksi tuleva ei enää voi perua Hänelle omistautumisensa. Hän opettaa vain niitä, jotka ovat arvollisia siihen. Tarkemmin kerron Kosmologiasta (universumin rakenteesta) ja teologiasta (jumaluusoppi) ja Luciferin vihkimyskoulusta yms asioista Luciferismi monisteessa, jonka julkaisen pakanamessuilla 31.3.-19 Helsingissä.

Voitte ottaa yhteyttä sähköpostin kautta: wisedragon999@hotmail.com tai useammin käytän: kristallikeskus9@gmail.com Wisedragon

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *